תלושי שכר

תלוש שכר הוא דף המסכם את הרווחים והתשלומים של העובד בחודש מסוים. התלוש מכיל חלקים מחוק הכנת השכר ועליו להיות פשוט, שקוף וברור לעובד. פעם תלוש השכר היה נייר מסובך ולא ברור שכלל נתונים לא מובנים. בימינו משתמשים במערכת חכמה להפקת תלושי שכר המאפשרת קריאה קלה יחסית של מרכיבי התלוש וביצוע חתכים ודו"חות על פי תקופות ופרמטרים שונים.

תלושי שכר – מהם?
בעוד שעובד עצמאי מנהל בעצמו את ענייני ההכנסות וההוצאות שלו, שכרו של השכיר נקבע מראש באמצעות חוזה קיבוצי או פרטי. חוק הגנת השכר שנחקק ב-1958 מגדיר את תשלום השכר לעובדים השכירים. בחוק מפורטים דרכי תשלום, מועד אחרון לתשלום, קצבאות נלוות, ניכויים ועוד. ב-2009 נערך בחוק תיקון בנוגע למבנה של תלושי שכר.

תלוש שכר הוא למעשה דו"ח המפרט את רכיבי השכר של העובד. השכר אינו מגיע מהמעסיק כמִקשה אחת, אלא מורכב ממספר פרמטרים כמו הטבות סוציאליות, פנסיה, הפרשות לצורך מיסים ועוד. התלוש מציין גם את הסכום נטו שנכנס כמשכורת לחשבון הבנק של העובד.

תלוש שכר – למה חשוב לשים לב?
כאשר מקבלים את התלוש, חשוב לבדוק כמה דברים, כמו למשל, שהמרכיבים העיקריים בתלוש המשכורת נכללים לצורכי פנסיה ופיצויי פיטורים. בנוסף כדאי לבדוק האם שורת "משכורת מבוטחת" כוללת את התנאים שנסגרו מול המעסיק, והאם ההפקדות לקרן הפנסיה ו/או לקופת גמל בוצעו בפועל על פי הסכום שהוגדר.

איך ניתן לחשב פיצויי פיטורים?
בדיוק כמו שלא השכר כולו מחושב לצורכי פנסיה, הוא גם אינו מחושב במלואו כשמבקשים פיצויי פיטורים. אז מה נכלל לצורכי פיצויי פיטורין ופנסיה? הרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת יוקר מחייה, תוספת וותק ותוספת משפחה. ישנם רכיבים נוספים הנלקחים בחשבון, כגון תוספת מקצועית או תוספת מחלקתית. בנוגע לכל תוספת נוספת, כדאי לבדוק האם היא מהווה רכיב מהמשכורת שהעובד מקבל מדי חודש (באופן קבוע), שאז היא נחשב בחישוב עבור הפרשה לפנסיה או פיצויי פיטורים. תשלום בגין דמי מחלה וימי מילואים נחשב גם כן במקרים כאלו.

החלקים של תלוש השכר

פרטים מזהים
חלק זה מכיל פרטים אישיים של העובד, כגון שם מלא, מצב משפחתי, וותק ותחילת עבודה ופרטי חשבון הבנק. התלוש גם כולל פרטים על המעסיק, כגון שם, מקום העבודה ותיק ניכויים.

פירוט התשלומים לעובד

פירוט תשלומים שהמעסיק מחויב לתת לעובד מכוח החוק או מכוח הסכם שנערך בין העובד למעסיק. התשלומים כוללים שכר יסוד, נסיעות, שעות נוספות, הבראה ועוד.

הטבות מהמעסיק

יש הטבות שהעובד מקבל מהמעסיק והוא מחויב עליהם במס. דוגמאות לכך הן קופוני קנייה לחג, שעליהם העובד צריך לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי. גם רכב חברה לעובד היא הטבה מחויבת במס. הטבות אלו מכונות בדרך כלל כ"שווי".

ניהול היעדרויות

תלוש השכר צריך לכלול תיעוד של יתרות מחלה וחופשה, עם צבירה חודשית וניצול חודשי.

ניכויים המופרשים לרשויות

על העובד לנכות אחוזים מסוימים מהמשכורת לגורמים שונים, ההפרשה לגורמים אלו מחויבת על פי חוק וחלק ממנה מבחירת העובד. בכלל זה תמצאו ניכוי לקופות גמל, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

ניכוי רשות

ניכויים מכוח ההסכם בין העובד למעביד, הניתנים למעביד. מדובר בניכויים כמו החזרי הלוואה, בגין השתתפות בארוחה וכו'.

נתונים מצטברים

נתונים שהצטברו מתחילת השנה ועד לחודש שבו הופק התלוש.

נתונים כללים חודשיים

בין נתונים אלו תוכלו למצוא את החודש שעבורו נוצר תלוש השכר, ימי עבודה ושעות עבודה בפועל, תעריף יומי ושעתי, הפרשת המעביד לקופת גמל ועוד. התלוש מכיל גם את רכיב השכר החייב במס הכנסה וביטוח לאומי, שכר שעתי מינימאלי וצורת תשלום. 

האם את/ה זכאי/ת להחזר מס? קבל/י בדיקה ללא עלות!