חישוב החזרי מס

רבים מהשכירים זכאים להטבות מס מסיבות שונות, לדוגמה: נקודות זיכוי, פטורים, עבודה במשמרות ומגורים בישובים מסוימים הזכאים להטבות מס.

חלק מההטבות אינן כלולות בתלוש השכר של העובד – מדוע? כי ייתכן שהמעסיק עוד לא עודכן בשינוי הסטאטוס של השכיר (שעקב כך זכאי להטבות מס שונות) וייתכן שישנם תשלומים ששולמו עצמאית על ידי העובד השכיר, המעניקים הטבות מס שונות, אך אינם נכללים בתלוש השכר.

חישוב החזרי מס – איך זה עובד
יש להגיש דו"ח הכולל את הפרטים הבאים:

ריכוז הכנסות בשנת המס
מקורות הכנסה אפשריים: שכר, עסק עצמאי, קצבה, רווחים משוק ההון, נכסים ועוד – הן בישראל והן בחו"ל.

חישוב הכנסה חייבת
הכנסות בניכוי הוצאות מותרות שהוצאו בנוגע לייצור ההכנסה, קיזוזי הפסדים, פטורים בהתאם לזכאות המפורטת בחוק, ניכויים אישיים (לדוגמה: הפקדת כסף פרטית בקופות גמל לקצבה).

חישוב המס
החישוב נעשה על פי מדרגות מס מעודכנות לאותה שנה. בישראל מונהג מס הכנסה פרוגרסיבי – כאשר ההכנסות מחולקות למדרגות ועבור כל מדרגה יש שיעור מס שונה. עבור הכנסה גבוהה יותר, שיעור המס השולי יהיה גבוה יותר – בהתאם לעדכוני המדרגות מדי שנה.

מדרגת המס הנמוכה ביותר בשנת 2019 היתה 10% ואילו הגבוהה ביותר (עבור הכנסות גבוהות במיוחד) – 50%.

חישוב זיכויים אישיים ונקודות זיכוי
החוק קובע כי לנקודת זיכוי יש ערך כספי המתעדכן מעת לעת. כל תושב זכאי לנקודות זיכוי בהתאם למצבו האישי. מספר הנקודות מוכפל בערך הכספי והמכפלה מופחתת מסכום המס שהתקבל בהתאם למדרגות המס.

בעיקרון, כל תושב ישראלי זכאי ל-2.25, ואילו תושבת זכאית לחצי נקודה נוספת. שינויים במצב האישי או המשפחתי עשויים לאפשר נקודות זיכוי נוספות על פי פקודת המס, כגון חייל משוחרר, בגין ילדים, משפחה חד הורית, תשלום מזונות, סיום תואר ראשון ועוד.

הזיכויים מתייחסים לגובה תשלומים לביטוח חיים / קצבה, תרומות, החזקת קרוב במוסד ועוד. כדי לקבל נקודות זיכוי וזיכויים, יש לספק את המסמכים המתאימים.

הסכום ששולם והסכום שחושב: השוואה
עם תום החישוב, מתבצעת השוואה בין הסכום ששולם במהלך שנת המס לבין הסכום שחושב בדו"ח. אם שולם סכום מס גבוה יותר מהסכום שחושב בדו"ח – מגיש הבקשה יקבל החזר. אם שולם סכום מס נמוך יותר מהסכום שחושב בדו"ח – מגיש הבקשה ישלם את ההפרש. בכל מקרה, הסכומים נושאים הפרשי ריבית והצמדה.

נשמע מסובך?
כדי לבדוק האם אתם זכאים להחזר מס, וכדי להיות בטוחים שהדו"ח ממולא בצורה נכונה, כדאי לפנות לאיש מקצוע המתמחה בתחום המיסוי.

בואו נסכם
הדו"ח השנתי המוגש למס הכנסה הוא הבסיס לבקשה להחזרי מס. אם המגיש מוגדר כזכאי, הסכום יועבר ישירות לחשבון הבנק שלו; במידה שלא – יחויב המגיש בתשלום מס נוסף.

חושבים שמגיע לכם החזר? כדאי לכם לפנות למומחים בתחום שיבדקו את זכאותכם להחזר מס, יסייעו באיסוף מסמכים רלוונטיים ויגישו עבורכם את הדו"ח.

האם את/ה זכאי/ת להחזר מס? קבל/י בדיקה ללא עלות!