החזרי מס הכנסה

יוצא לפעמים שאנחנו שומעים על בן משפחה, חבר או מישהו מהעבודה שקיבל יום אחד ממס הכנסה החזרים מכובדים של כמה אלפי שקלים. איך זה קורה? אולי גם אנחנו זכאים? המשיכו לקרוא כדאי ללמוד מי זכאי לקבל החזרים ממס הכנסה.

למי מגיע החזרי מס?

החזר מס או החזר מס שבח משמעותו קבלת מס בחזרה ממס הכנסה, ששולם ביתר. על פי חוק, החזר כזה מגיע למי שהעביר יותר כסף מכפי שהיה צריך למס הכנסה.

נוכל להדגים את העניין בצורה פשוטה: עובדת שהתחילה לעבוד בחודש אוקטובר, ולא עבדה בשום עבודה מתחילת שנת המס, והוסכם עם המעסיק כי שכר הברוטו החודשי הינו 14,000 שקלים – בשנה בה התחילה לעבוד עבדה העובדת 3 חודשים והשתכרה 42,000 שקלים, אז על החודשים אוקטובר עד דצמבר לא תהיה העובדת חייבת בתשלום מס, כיוון שממוצע השכר החודשי שלה הינו 3,500 שקלים (42,000/12 חודשים) – על כן תהיה זכאית להחזר מס הכנסה.

בדוגמה הנ"ל המעסיק חייב לבצע חישוב החזרי מס מצטבר רק מחודש אוקטובר, כי ייתכן שהעובדת עבדה במקום עבודה אחר במהלך השנה, ועל כן חייב המעסיק לנכות מס עבור 3 החודשים האלו עם שכר ממוצע של 14,000 שקלים לחודש. במקרה שהעובד פונה לפקיד השומה במס הכנסה ומצהיר על התחלת עבודה בחודש אוקטובר, הוא מקבל אישור למעסיק, באמצעותו הוא מנכה מס.

סיבות אפשריות נוספות בגינן מגיע החזר מס: הפקדות לקרנות השתלמות ולקופות גמל, ביטוחים (לרבות ביטוח משכנתא), ילדים, זכאות לתואר, תשלום מס על ני"ע ופיקדונות, חייל משוחרר, זיכוי בגין רכישת מקצוע, זיכוי עבור עולה חדש/ה, תרומה למוסד ציבורי ועוד.

בגין אלו שנים ניתן לקבל החזרים ממס הכנסה?

עד שש שנים מסוף שנת המס האמורה ניתן להגיש דו"חות למס הכנסה ולקבל החזרי מס. לדוגמה: בשנת 2022 יהיה ניתן לקבל החזר מס עבור שנת 2016 והשנים שאחריה – אך לא עבור שנים מוקדמות יותר. כדי לקבל החזר מס, יש להגיש דו"ח עבור הכנסות. על שכירים למלא ולהגיש את טופס "החזר מס לשכירים" – פשוט למילוי ביחס לטופס "דין וחשבון על ההכנסות". ניתן לחשב מס הכנסה שנתי לשכירים באמצעות מחשבון של מס הכנסה.

בצמוד לטופס החזר מס לשכירים, עליכם להציג מסמכים הנוגעים להכנסות, זיכויים, ניכויים, אישורי ביטוח לאומי על גמלאות ששולמו (כמו תשלום דמי אבטלה), טופסי 161 (פיצויים), אישורים שנתיים מקרונות השתלמות וקופות גמל, אישורים רפואיים וכו'.

כיוון שעבור דו"ח שכירים המוגש על ידי מי שאינו חייב להגיש דו"ח שנתי אין מועד הגשה קבוע, ניתן להגישו למס הכנסה בכל זמן.

יצוין שהחזרי מס הם צמודים למדד ונושאים ריבית שנתית בגובה 4% – שניהם פטורים ממס.

נקודות זיכוי

מטרתן של נקודות זיכוי היא להקל בתשלום המס: העובדים זוכים להקטנת סכום המס שמשולם על הכנסה חייבת. תושב ישראלי זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי במינימום. במטרה לעודד יציאה לעבודה ולסייע לשכבות חלשות, נקודות זיכוי נוספות מוענקות לחתכי אוכלוסייה שונים (עולים חדשים, נשים, עובדים קטינים, חיילים משוחררים ועוד).

נקודות זיכוי הן בעלות ערך כספי המתעדכן אחת לשנה. המס לתשלום מחושב על ידי הכפלת סך נקודות הזיכוי בשוויין הכספי באותה שנה והפחתת הסכום המתקבל מסכום המס לתשלום טרם הפחתת סכום הזיכוי. בשנת 2020 שווי נקודת זיכוי הוא 219 שקלים לחודש, ואילו השווי השנתי הוא 2,628 שקלים.

האם את/ה זכאי/ת להחזר מס? קבל/י בדיקה ללא עלות!